Anunț privind concursurile aflate în derulare la data de 15 mai 2023

Anunț nr. 28361/18.05.2023

Având în vedere OUG nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Primăria Orașului Popești Leordeni anunță, potrivit art. IV alin.(2) lit.a) din O.U.G. nr. 34/2023 funcția publică pentru care procedurile de ocupare a acesteia pot continua:

Nr crt.Denumire autoritate sau instituție publicăFuncția publică pentru care se organizează concursData probei scriseÎncadrare temei legal conform OUG nr. 34/2023
1Primăria Orașului Popești LeordeniȘef serviciu 29.06.23OUG nr. 34/2023 ( art.IV alin.(2) lit.a

Respectiv pentru concursurile a căror rezultate ale selecției dosarelor de înscriere la concurs nu au fost afișate, vă înștiințăm că potrivit art. IV alin.(1) din O.U.G. nr. 34/2023, începând cu data întrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în anul 2023 se suspendă procedurile de ocupare a posturilor pentru care s-au afișat anunțurile respective.

Afișat astăzi 18.05.2023 ora 14:30 pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.