05.09.2019 – Concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Registrul Agricol

Publicat în data de 6.08.2019

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Serviciului Registrul Agricol după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional superior
 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional principal

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 05.09.2019, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov din șos. Olteniței, nr. 31A.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.465 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe juridice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional superior – minim 7 ani.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • echimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal – minim 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 06.08.2019 – 26.08.2019,la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.d), lit.f), lit.g), lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Registrul Agricol.

 1. OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;
 2. Ordin nr.289/147/7325/2017/434/1136/2018/1588/2017/3/2018,privind aprobarea normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015 -2019;
 3. Constituția României – republicată
 4. OUG NR.28/2008,privind registrul agricol;
 5. Legea nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.