Registrul pentru evidența hotărârilor 2021

Nr. Crt.DataInițiatorConținutul de scurtObservații
106.01.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa Centrul de vaccinare împotriva COVID-19, situat în Strada Leordeni numărul 52, oraș Popești-Leordeni, pe perioada derulării campaniei de vaccinare
206.01.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-BugetHotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul anilor precedenți
311.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
411.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ din orașul Popești-Leordeni pentru semestrul I al anului școlar 2020-2021
511.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărâre privind Organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2021-2022 în vederea obținerii avizului conform al Inspectoratului Școlar Ilfov
611.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENȚIAL - LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME DS+P+4E+5ER ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE - COMERȚ, AMENAJARE ACCES, CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ASIGURARE BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”
711.02.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre privind implementarea obligativității plantării aliniamentelor de arbori pe străzile nou construite, pe străzile aflate în construcție și a completării cu arbori pe străzile existente deja, acolo unde situația o impune, pe raza teritorială a orașului Popești-Leordeni
811.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNOR PARCAJE LA SOL, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI”
911.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENȚIAL CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+6E - CU FUNCȚIUNE DE LOCUINȚE COLECTIVE, FUNCȚIUNI CONEXE ȘI SPAȚII COMERCIALE LA NIVELUL PARTERULUI, AMENAJARE INCINTĂ ȘI UTILITĂȚI”
1011.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență Socială și Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității
1111.02.2021Consilier Local - Silviu CazacuHotărâre privind respingerea demarării cercetării privind încălcarea de către consilierul local Bogdan Toader a prevederilor art. 224 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ de către Comisia juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate și modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 106/12.11.2020
1211.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Popești-Leordeni
1311.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația pentru Integrare Culturală Europeană (AICE) - Școala de Arte Popești
1411.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a SC ARIMEX SRL în valoare de 12.000 LEI reprezentând contravaloarea unui cantonament sportiv pentru echipele de juniori ale SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
1511.02.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre privind respingerea realizării platformei online SUNTEM SOLIDARI gestionată de administrația locală a orașului Popești-Leordeni
1611.02.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Popești-Leordeni în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Termoenergetica București S.A.
1725.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Contractul de concesiune numărul 8362 din 22.07.1999
1825.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația „Căminul de bătrâni Sf. Maria”
1925.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență Socială Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Popești-Leordeni Județul Ilfov, pentru anul 2021
2025.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Situații de Urgență, Protecție Civilă și Protecția MunciiHotărâre privind aprobarea „Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor/situații de urgență (analiza și acoperirea riscurilor, organizarea, planificarea și asigurarea aplicării măsurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor-situații de urgență) pentru semestrul II 2020”
2125.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă Hotărâre privind aprobarea programului și bugetului proiectului „Cercuri de lectură”
2225.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat Hotărâre privind aprobarea casării elementelor de natura activelor fixe și a materialelor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni
2325.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „ANSAMBLU DE CLĂDIRI CU DESTINAȚIA DE SERVICII, COMERȚ, BIROURI P+10E, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCĂRI, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI”
2425.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Arhiepiscopia Bucureștilor – Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniță Sofia” București
2525.03.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă Hotărâre privind aprobarea activității – Atelierul de pictură „Copilul artist”Modificată prin HCL nr.39/27.04.2021
2607.04.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre privind respingerea derulării activităților în vederea realizării obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare școală Danubiana” pe terenul cu suprafața de 3.318,00 mp
2707.04.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre cu privire la respingerea derulării și finanțării în anul școlar 2021-2022, din bugetul local, a Programului „Școala după școală”, desfășurat în instituțiile de învățământ preuniversitar de stat pe raza orașului Popești-Leordeni
2807.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă Hotărâre privind „Programul de prevenire a fenomenului de bullying în școli”
2907.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-BugetHotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne in valoare de 5.000.000 lei, în vederea asigurării co-finanțării obiectivului „Construire corp nou Școală Gimnazială „Ioan Bădescu”, Orașul Popești-Leordeni, județ Ilfov”
3007.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Secretarul General UATHotărâre privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2020
3122.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind respingerea dezmembrării lotului cu NC 117 360 ce face obiectul Contractului de concesiune nr. 106/13441/27.06.2006
3222.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITHotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni
3322.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărâre privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat cu nr. 45/16.04.2019 între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația FARA
3422.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului cu număr cadastral 126442 intabulat în cartea funciară a localității Popești-Leordeni
3522.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind aprobarea completării Actului Constitutiv al SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
3627.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-BugetHotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2020
3727.04.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărâre cu privire la respingerea proiectului „Bugetare participativă în orașul Popești-Leordeni”
3827.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Partidul Uniunea Salvați România și Andrei Nistor
3927.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărâre privind modificarea pct. (1) al Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 25/25.03.2021 cu privire la aprobarea activității - Atelierul de pictură „Copilul artist”
4027.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în orașul Popești-Leordeni, str. Lămâiței, nr. 1 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Creșă nr. 1, str. Lămâiței, nr. 1 oraș Popești-Leordeni”
4127.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investitia „Construire Creșă nr. 1, str. Lămâiței, nr. 1 oraș Popești-Leordeni”
4227.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 59/11.06.2018, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Construire Creșă nr. 1 orașul Popești-Leordeni”
4327.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 75/28.06.2018, referitoare la aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de obiectivul „Construire Creșă nr. 1 orașul Popești-Leordeni”
4427.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de Concesiune nr. 106/13441/27.06.2006
4527.04.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar-BugetHotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2021
4631.05.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărăre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
4731.05.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărăre cu privire la aprobarea participării orașului Popești-Leordeni la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ” și întocmirii documentației tehnico-economice necesare finanțării
4831.05.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții și Investiții și al Serviciul Financiar BugetHotărăre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 12.05.2020 privind acordarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local în valoarea de 5.0183.680,53 lei
4931.05.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărăre privind acceptarea ofertei de donație către Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a unui teren în suprafață de 8.882 mp, în scopul încheierii unui Contract de donație cu sarcini
5031.05.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărăre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.12.2020 centralizat, inclusiv unitățile subordonate
5131.05.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărăre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru creșterea gradului de transparență în ceea ce privește achizițiile publice derulate de aparatul de specialitate al Primarului și de instituțiile subordonate și societățile administrate de Consiliului Local Popești-Leordeni
5231.05.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții și InvestițiiHotărăre privind constituirea Comisiei de negociere în vederea ofertării pentru achiziționarea imobilului teren intravilan în suprafață totală de 18.000 mp, situat pe Sos. Olteniței nr. 181
5322.06.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărăre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2021 centralizat, inclusiv unitățile subordonate
5422.06.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărăre cu privire la aprobarea proiectării unui drum public de interes local în localitatea Popești-Leordeni, jud. Ilfov, destinat circulației rutiere și pietonale, pe ruta „Cartier Popești-Români – strada Iuliu Hațeganu, Sector 4”
5522.06.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărăre privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
5622.06.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărăre privind respingerea Proiectului de hotărâre cu privire la schimbarea categoriei de folosință a loturilor de teren împădurite prin proiectul „Pădurea Cercetașilor“ din „Teren neproductiv” în „Teren cu destinație forestieră”
5722.06.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și ArhivăHotărăre privind constituirea Comisiei de sistematizare a traficului din cadrul Primăriei Popești-Leordeni și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
5822.06.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărăre privind respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea întocmirii „Strategiei de îmbunătățire a eficienței energetice” a orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov
5922.06.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărăre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL
6022.06.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărăre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021
6108.07.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și Investiții și Serviciul Financiar-BugetHotărăre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 31.05.2021 privind acordarea contractării unei finanțări rambursabile interne pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local în valoare de 50.183.680,53 lei
6208.07.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărăre privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov
6308.07.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară Hotărăre privind acceptarea unei sponsorizări a SC ARIMEX SRL în valoare de 13.000 LEI reprezentând contravaloarea unui cantonament sportiv pentru echipele de juniori ale SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
6408.07.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară Hotărăre privind privind acceptarea unei sponsorizări a SC METROPOL IMPORT EXPORT SRL în valoare de 13.000 LEI reprezentând contravaloarea unui cantonament sportiv pentru echipele de juniori ale SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI
6526.07.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărăre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov.
6626.08.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărăre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
6726.08.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărăre privind schimbarea locației Centrului de vaccinare împotriva COVID-19 Popești-Leordeni din strada Leordeni nr. 52 în locația din strada Drumul Fermei 91F
6826.08.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărăre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație către Consiliul local al orașului Popești-Leordeni a unui teren în suprafață de 6000 mp cu destinația exclusivă „unități de învățământ de stat“
6926.08.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență Socială Hotărăre privind încheierea Actului adițional nr. 1 la Protocolul de colaborare cu nr. 85/26.08.2020 între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația Solwodi
7026.08.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și Investiții Hotărăre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate Reabilitare Iluminat Public, în orașul Popești-Leordeni
7126.08.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și Investiții Hotărăre privind actualizarea Studiului de Oportunitate, Regulamentului Serviciului de Iluminat Public, Caietului de Sarcini și a Strategiei de Dezvoltare, în orașul Popești-Leordeni
7226.08.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Educație și Direcția de Asistență SocialăHotărăre privind acordarea unui pachet cu cărți și rechizite școlare elevilor înscriși în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022 în unitățile de învățământ de stat din orașul Popești-Leordeni
7326.08.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărăre privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice
7426.08.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărăre privind aprobarea metodologiei de acordare și a cuantumului gratuității la transportul urban cu metroul, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
7526.08.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărăre privind încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Fundația FARA
7626.08.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărăre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Primăria orașului Popești-Leordeni și Asociația Română Pentru Smart City și Mobilitate
7726.08.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărăre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație către Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a unui teren în suprafață de 600 mp cu destinația exclusivă „lărgire strada Sf. Agnes”
7826.08.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărăre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E+E5R, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCĂRI, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD, UTILITĂȚI”
7926.08.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărăre privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local de venituri cheltuieli al Orașului Popești Leordeni pe anul 2021
8024.09.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și Investiții Hotărăre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Rețele Hidroedilitare, iluminat stradal și sistematizare rutieră pentru strada de legătură între Str. Leordeni și Splaiul Unirii”
8124.09.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Asistență SocialăHotărăre privind încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația „Noi Orizonturi-Familia”
8224.09.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărăre privind aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de închiriere nr. 27600/30.10.2007
8324.09.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărăre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Primăria Orașului Popești-Leordeni, Blue Planet Services, Inspectoratul Școlar al Județului Ilfov și Fundația „The Institute”
8424.09.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărăre privind respingerea Proiectului de hotărâre cu privire la încetarea mandatelor de consilier locali
8507.10.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin președintele comisiei de casareHotărăre privind aprobarea casării elementelor de natura obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Popești-Leordeni
8607.10.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărăre privind aprobarea casării Școlii Gimnaziale „Ioan Bădescu” corpurile C1-C5, din str. Școlii nr. 6, oraș Popești-Leordeni
8707.10.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărăre cu privire la respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentației studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Construcție școală gimnazială cu clasele 0-VIII și grădiniță cu program prelungit” în orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov.
8807.10.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărăre privind respingerea Proiectului de hotărâre cu privire la derularea și finanțarea, din bugetul local, a cursurilor de pregătire pentru personalul abilitat în cazurile de violenta domestică
8922.10.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărăre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școala Gimnazială și Sala de Sport în orașul Popești-Leordeni”
9004.11.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate TutelarăHotărăre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni
9104.11.2021Consilierii locali ai Alianței USR PLUS Popești-LeordeniHotărăre privind respingerea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea plății unui sprijin financiar familiilor pentru achitarea serviciilor educaționale prestate de unități private pentru copii de vârstă antepreșcolară
9204.11.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului Hotărăre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE MAX. P+2E, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE SI UTILITĂTI”
9304.11.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului Hotărăre cu privire la respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „CONSTRUIRE 3 IMOBILE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+5E, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, PARCĂRI, SPAȚII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI UTILITĂȚI”
9404.11.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărăre privind asocierea orașului Popești-Leordeni - Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni cu Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de investiții „Lucrări de amenajare acces din șoseaua Berceni - Lărgire strada Popești Vest în orașul Popești-Leordeni”
9504.11.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărăre privind asocierea orașului Popești-Leordeni–Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni cu Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de investiții „Lucrări de alimentare cu apă, rețea de canalizare și refacere parte carosabilă strada Drumul Fermei în orașul Popești-Leordeni”
9604.11.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărăre privind asocierea orașului Popești-Leordeni–Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni cu Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării obiectivului de investiții „Furnizare, instalare și punere în funcțiune construcții modulare cu destinația de învățământ în orașul Popești-Leordeni”
9704.11.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție CivilăHotărăre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni în comisiile de evaluare a probei de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat
9804.11.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărăre privind aprobarea coridorului de expropriere pentru „Amenajare Campus Preuniversitar - Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de sport în orașul Popești-Leordeni”
9906.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul EducațieHotărăre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni în semestrul I al anului școlar 2021-2022
10006.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prinHotărăre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni
10106.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și ITHotărăre privind aprobarea Regulamentului, Caietului de Sarcini și Programului unitar de acțiune și combatere a vectorilor al serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare a orașului Popești-Leordeni
10206.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Educație și Direcția de Asistență Socială Hotărăre privind acordarea de pachete tematic-educaționale copiilor preșcolari aflați în evidențele grădinițelor de stat din orașul Popești-Leordeni, cu ocazia sărbătorilor de iarnă
10306.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și PrivatHotărăre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de Concesiune nr. 106/13441/27.06.2006
10406.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Poliție LocalăHotărăre privind aprobarea normelor privind obligațiile și responsabilitățile care revin persoanelor fizice și juridice pentru menținerea unui mediu de viață sănătos
10506.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul Patrimoniu și Monitorizare Servicii PubliceHotărăre prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiective de investiții din orașul Popești-Leordeni
10606.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărăre privind aprobarea rectificării nr. 2 a bugetului local de venituri cheltuieli al Orașului Popești-Leordeni pe anul 2021
10716.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărăre privind achiziționarea pentru și în numele Orașului Popești-Leordeni a terenului în suprafață de 17.743,36 mp si cotele indivize, situat pe Șoseaua Olteniței nr. 181, pentru realizarea obiectivului de investiții „Modernizare cartier Danubiana în Orașul Popești-Leordeni județul Ilfov”
10816.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărăre cu privire la respingerea proiectului de hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE P+2E, FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”
10916.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărăre privind inițierea demersurilor de actualizare a documentației de urbanism „P.U.G. Oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov”
11016.12.2021Grupul consilierilor locali ai Alianței USR PLUSHotărăre cu privire la aprobarea înscrierii proiectului „Stații de încărcare pentru mașini electrice în localitatea Popești-Leordeni” în cadrul Programului desfășurat de Administrația Fondului pentru Mediu și întocmirii documentației necesare solicitării finanțării
11116.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Impozite și Taxe LocaleHotărăre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2022
11216.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea TeritoriuluiHotărăre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL FORMAT DIN 8 (opt) HALE DEPOZITARE P, 2 (două) HALE ANDOCARE P, SPAȚII TEHNICE, ORGANIZARE DE ȘANTIER, AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE, SPATII VERZI, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITĂȚI”
11316.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Achiziții Publice și InvestițiiHotărăre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului-teren în suprafață de 20.000 m.p. situat pe str. Drumul Fermei, nr. 32, pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare Campus Preuniversitar-Creșă, Grădiniță, Școală Gimnazială și Sală de Sport în Orașul Popești-Leordeni”
11421.12.2021Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Financiar BugetHotărăre privind aprobarea rectificării nr.3 a bugetului local de venituri cheltuieli al Orașului Popești-Leordeni pe anul 2021