Anunțuri de intenție, invitații și anunțuri de participare, concesionări, concursuri de soluții