1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Registrul Agricol

Publicat în data de 21.9.2018

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuţie din cadrul Serviciului Registrul Agricol, după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 23.10.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 25.10.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Piaţa Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerinţele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiţii generale:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 21.09.2018-10.10.2018, la sediul instituţiei din Piaţa Sf. Maria, nr. 1, oraşului Popeşti-Leordeni, jud. Ilfov şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector grad profesional debutant din cadrul Serviciului Registrul Agricol

 1. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul funcţionarilor publici;
 2. LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a funcţionarilor publici*);
 3. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordin nr. 289/147/7325/2017/434/1136/2018/1588/2017/3/2018, privind aprobarea normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
 5. Constituţia României – republicată;
 6. OUG NR. 28/2008,privind registrul agricol.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 23.10.2018 organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție de inspector debutant din cadrul Serviciului Registrul Agricol

Publicat în data de 15.10.2018

Având în vedere prevederile art. 40, alin.(1), lit. a) și art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1. ARAPU PANTILICĂ DANA IOANA Inspector, clasa I, grad profesional debutant Primăria orașului Popești - Leordeni ADMIS
2. CALFA MARINA LORENA Inspector,clasa I,grad profesional debutant Primăria orașului Popești - Leordeni ADMIS
3. COVALCIUC ANCA IONELA Inspector,clasa I,grad profesional debutant Primăria orașului Popești - Leordeni ADMIS
3. DIACONESCU GEORGETA Inspector,clasa I,grad profesional debutant Primăria orașului Popești - Leordeni ADMIS
4. DINCĂ MARIUS ALEXANDRU Inspector,clasa I,grad profesional debutant Primăria orașului Popești - Leordeni ADMIS

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 23.10.2018, ora 11:00, 1a sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Candidații, în cazul în care sunt nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la afișare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Județul Ilfov.