1 post referent, clasa III, grad profesional debutant; 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant; 1 post referent, clasa III, grad profesional debutant – Direcției Economice

Publicat în data de 19.10.2018

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr.1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Direcției Economice, după cum urmează:

 • Serviciul buget- contabilitate:
  • 1 post referent, clasa III, grad profesional debutant
 • Serviciul financiar-salarizare:
  • 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant
  • 1 post referent, clasa III, grad profesional debutant

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 5.12.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 7.12.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerințele posturilor scoase la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.
 • Condiții specifice pentru postul de referent, clasa III, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii liceale,respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de referent, clasa III, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 5.11.2018-26.11.2018, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante din cadrul Directiei Economice – Serviciul Buget Contabilitate

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituția României;
 5. Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul M.F.P nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante din cadrul Directiei Economice – Serviciul Financiar Salarizare

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Constituția României;
 5. Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul M.F.P nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea,lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Decret nr.209/1976 privind Aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.