1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent; 1 post referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciului Registrul Agricol

Publicat în data de 5.10.2018

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent;
 • 1 post referent, clasa III, grad profesional superior.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 05.11.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 07.11.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent – minim 1 ani.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa III, grad profesional superior:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa III, grad profesional superior – minim 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 05.10.2018-24.10.2018, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de inspector grad profesional asistent și referent grad profesional superior din cadrul Serviciului Registrul Agricol.

 1. Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul funcționarilor publici*);
 2. Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a funcționarilor publici*);
 3. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Ordin nr.289/147/7325/2017/434/1136/2018/1588/2017/3/2018, privind aprobarea normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
 5. Constituția României – republicată;
 6. OUG nr. 28/2008, privind registrul agricol.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.