3 posturi inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciului Fond Funciar și Cadastru

Publicat în data de 10.10.2018

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Fond Funciar și Cadastru, după cum urmează:

 • 3 posturi inspector, clasa I, grad profesional debutant.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 09.11.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 12.11.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 10.10.2018-29.10.2018, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de inspector grad profesional debutant din cadrul Serviciului Fond Funciar și Cadastru

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 18/1991 – legea fondului funciar, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 5. HGR nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
 6. Legea nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire,în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 7. HGR nr. 401/2013, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013;
 8. Constituția României.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.