Acte necesare pentru eliberarea autorizaţiilor de transport pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi cu restricţii de tonaj

  • Copia certificatului de înmatriculare sau de înregistrare al autovehiculului. În lipsa certificatului se poate prezenta copia cărții de identitate sau atestatul tehnic RAR;
  • dovada achitării taxei de autorizare (chitanța de plată achitată la casieria instituției sau ordin de plată vizat de bancă);
  • cerere de eliberare a autorizației de liberă trecere [ model cerere ].